הכנסת – לשכות הח"כים והוועדות

פרטיזן תקשורת שיווקית בע"מ

Shanit Media Marketing

יפה אפרתי תקשורת

אורלי כתב יחסי ציבור