דולפין יחסי ציבור

הכנסת – חטיבת התקשורת

הכנסת – לשכות הח"כים והוועדות

קול ישראל

פרטיזן תקשורת שיווקית בע"מ

יפה אפרתי תקשורת

סרוגים

אורלי כתב יחסי ציבור

Broadcust

בומרנג