מסלול: תקשורת דיגיטלית

מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת הנו מסלול ייחודי
שמטרתו הכשרת אנשי תוכן, שיווק וטכנולוגיה בתחומי הדיגיטל והמדיה החברתית בפרט.