המכון לחקר מדיה חדשים, פוליטיקה וחברה בביה"ס לתקשורת התארח בכנס Info 2014