מסלול: עיתונאות וכתיבת תוכן

מסלול עיתונאות וכתיבת תוכן נועד להכשיר את הסטודנטים להיות עיתונאים תוך הקניית כלים ומיומנויות מקצועיות במגוון תחומי המקצוע.