תמר להב

    ד"ר תמר להב

     ראש מסלול תקשורת אסטרטגית

  • tamar37@netvision.net.il