נילי שייטנפלד

    ד"ר נילי שטיינפלד

    ראש מסלול תקשורת דיגיטלית

  • nilist@ariel.ac.il