דו״חות וסיכומים שנתיים

דו"חות וסיכומים שנתיים

דו״ח מדיה 2011

בהובלת פרופ' רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

הדו"ח (כ-55 עמודים) נערך בשיתוף פעולה עם חברת יפעת ועם חברת TGI, וסקר את שוק התקשורת הישראלי – מוסדות, מקורות מימון, בעלויות, נושאי כיסוי מרכזיים וסדר היום של התקשורת הישראלית על ערוציה השונים.

תוצרי המחקר:

מן, ר', ולב-און, א' (2012). דו"ח שנתי: התקשורת בישראל 2011 – סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: מכון המחקר למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה.

דו״ח מדיה 2012

בהובלת פרופ' רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

דו"ח המדיה השני כולל מידע וניתוח של סדרי יום, שימושים ומגמות בתקשורת הישראלית בשנת 2012, במתכונת רחבה יותר מאשר בשנה הקודמת (כ-100 עמודים). בדו"ח זה הושם דגש גם על התקשורת המגזרית בישראל (התקשורת החרדית וכן התקשורת ברוסית ובערבית), וכן נכללו פרקים על אודות ממים באינטרנט, ועל הרגולציה בנושא תקשורת בישראל.

תוצרי המחקר:

מן, ר', ולב-און, א' (2013). דו"ח שנתי: התקשורת בישראל 2012 – סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: מכון המחקר למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה.

דו״ח מדיה 2013

בהובלת פרופ' רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

דו"ח המדיה שנערך זו השנה השלישית כלל מידע וניתוח של סדרי יום, שימושים ומגמות בתקשורת הישראלית בשנת 2013. מעבר לפרקים ה"סטנדרטיים" נכללו פרקים על חופש העיתונות, פרטיות בתקשורת, קמפיינים בניו מדיה, קולנוע ישראלי ועוד.

תוצרי המחקר:

מן, ר', ולב-און, א' (2014). דו"ח שנתי: התקשורת בישראל 2013 – סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: מכון המחקר למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה.

דו״ח מדיה 2014

בהובלת פרופ' רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

 הדוח, בעריכת פרופ' רפי מן וד"ר אזי לב-און, יוצא לאור זו השנה הרביעית על ידי המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. להוצאת הדוח שותפות גם החברות יפעת מחקרי מדיה וקנטאר מדיה מחקרי TGI.

הדוח סוקר את הנושאים המרכזיים שעמדו על סדר היום התקשורתי, את שימושי המדיה ושוק הפרסום, המחאות בתקשורת הנושא יוקר המחייה, ניהול משברים ברשתות החברתיות ועוד.

תוצרי המחקר:

מן, ר', ולב-און, א' (2015). דו"ח שנתי: התקשורת בישראל 2014 – סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: מכון המחקר למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה.

דו״ח מדיה 2015

בהובלת פרופ' רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

זו השנה החמישית שבה מתפרסם הדוח על ידי המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, בשיתוף פעולה עם יפעת מחקרי מדיה וחברת Vigo מקבוצת יפעת, וכן חברת קאנטר מדיה מחקרי TGI .

עשרת פרקי הדוח עוסקים בנושאים הבאים: בין הבחירות לגל הטרור: סדר היום התקשורתי; שימוש המדיה בישראל – נתונים ומגמות; עוגת הפרסום; יומן אירועי התקשורת; שיח השנאה ברשת; סוגיות מפתח בשיח הציבורי בישראל – תקשורת מול דעת הקהל; סוגיות בחופש העיתונות; מדיה, ילדים ובני נוער: נתוני צריכה, הרגלי שימוש ופרקטיקות חברתיות; עדיין לא נפרדים מהנייר: ספרים דיגיטליים בישראל; ממים אינטרנטיים.

תוצרי המחקר:

מן, ר', ולב-און, א' (2016). דו"ח שנתי: התקשורת בישראל 2015 – סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: מכון המחקר למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה.

דו״ח מדיה 2016

בהובלת פרופ' רפי מן וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

זו השנה השישית שבה מפרסם המכון את הדוח על התקשורת, בשיתוף פעולה עם יפעת מחקרי מדיה וחברת Vigo מקבוצת יפעת, וכן חברת קאנטר מדיה מחקרי TGI . תשעה פרקי הדוח עוסקים בנושאים הבאים: סדר היום התקשורתי; שימוש המדיה בישראל – נתונים ומגמות; עוגת הפרסום; יומן אירועי התקשורת; חופש העיתונות בישראל; יחסי ציבור בישראל; התקשורת החרדית; אמינות וייצוגיות התקשורת הישראלית; ממים ותופעות אינטרנט

תוצרי המחקר:

מן, ר', ולב-און, א' (2017). דו"ח שנתי: התקשורת בישראל 2016 – סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: מכון המחקר למדיה חדשים, חברה ופוליטיקה.

השפעתן של רשתות חברתיות על צרכנים ועל צריכה

בהובלת גב' עופרית קול וד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל

 מחקר שהחל במסגרת שיתוף-פעולה עם משרד הכלכלה וביוזמתו. מטרת המחקר היא לבחון את הנתח של האינטראקציות המקוונות בתהליך קבלת החלטות רכישה בקרב צרכנים ואת חשיבותן בתהליך זה. המחקר יבחן כיצד שלל הכלים המקוונים המצויים כיום משתלבים בתהליך קבלת ההחלטות הצרכניות ומשמשים את הצרכנים, תוך שימת דגש על תפקידן של רשתות חברתיות בתהליך זה.

תוצרי המחקר:

קול, ע' ולב-און, א' (2014). מקומן של רשתות חברתיות בתהליכי קבלת החלטות רכישה: סקירת ספרות. דוח עבור משרד הכלכלה. www.tamas.gov.il/NR/rdonlyres/1C2B6DA2-8F1C-4214-8717-3C854EC9B7A0/0/KolLevOnMinistryEconomyReport1.pdf

Kol Ofrit, Levy Shalom and Nebenzahl Israel D. (2016). “Values in consumer information search behavior via SNS: a multidimensional construct”, Proceedings of the 15th ICORIA, European Advertising Academy.

קהילות ידע במשרד הרווחה – מאפיינים, שימושים והשפעות

בהובלת ד"ר אזי לב-און, גב' אודליה אדלר, גב' קרן סרנו-פיין, ד"ר נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל

המשרד. המחקר משלב ניתוח תוכן של כלל התכנים בכמה קהילות שבחרו החוקרים וּועדת ההיגוי מטעם המשרד, כ-7000 הודעות בסך הכול, וכן ביצוע ראיונות עומק עם 70 משתמשים. פרקי הדוח: נתונים כלליים, השתתפות פסיבית, שימושים וסיפוקים, תפקיד המנהלים, אמון ויחסים חברתיים בקהילות, השפעתם של הבדלי סטטוס ומקצועיות.

תוצרי המחקר:

ממצאים מהמחקר הוצגו בכנס "מתַקשרים" לתלמידי מחקר בתקשורת שהתקיים ב-9 בדצמבר 2012, בכנס "Info2013" – כנס ותערוכת המידע הבינלאומית ה-28 במלון הילטון בתל אביב, בכנס מערכות מידע בינ"ל בקובלנץ, גרמניה בספטמבר 2013, בכנס SocInfo בקיוטו, יפן (נובמבר 2013) ובסמינר מחלקתי במרכז הבינתחומי בדצמבר 2013 ובבר אילן תמיר ב-2014.

בכנס צ'ייס (או"פ, פברואר 2014), בכנס IFIP 2014 באירלנד ובכנס DG.O ביוני 2014 במקסיקו. כנס לרגל הוצאת הדוח נערך בשיתוף משרד הרווחה ביולי 2014. וכן בכנס ICPP במילנו, יולי 2015.