ועידת סטודנטים

ועידת סטודנטים

צילומים: איילת שטיינברג

מחקר ועידת אזרחים

הדמוקרטיה הישראלית רוויה בשיח פוליטי ער המתקיים באמצעי התקשורת ומחוץ להם. אולם ריבוי השסעים הפוליטיים, המצב הביטחוני הרגיש והתרבות הפוליטית בישראל הניבו במהלך השנים שיח אשר בשגרה אינו עולה בקנה אחד עם הקשבה ופתרון בעיות באופן שיתופי ודיוני.

המחקר מנסה להבין את דרכי הדיון הציבוריים והעברת כובד הכוח הדיוני לידי הציבור.

שיאו של הפרויקט היה "ועידת אזרחים" שנערך ב-30.4.12 והורכבה מציבור של כ-200 סטודנטים. סוגיית הדיון הציבורית הייתה התיקון לחוק לשון הרע.

המשתתפים בועידה שמעו דברי פתיחה בעד ונגד התיקון מפי אישי התקשורת מתי גולן, משה נגבי ואמנון לורד. לאחר מכן התקיימו דיונים בקבוצות קטנות בהנחיית מנחים אודות התיקון לחוק. בסוף הועידה נערך פאנל סיום וסיכום תוך כדי ארוחת צהריים.