תכנית לימודים

תכנית לימודי תואר ראשון בתקשורת על פי קורסים ונקודות זכות (שנה"ל תשע"ז)
לנוחיותכם מצורף ידיעון עדכני המכיל מידע אודות הקורסים השונים: